top of page

Potwierdzony wzrost produkcji mleka dzięki technologii SHREDLAGE w Polsce - FORTUNE Cieszymowo

Nawet 2 litry więcej mleka od krowy – to średnia, która wynika z zastosowania technologii SHREDLAGE w gospodarstwie w Cieszymowie. W jaki sposób wykorzystanie tej metody zbioru przyczynia się do wzrostu produkcji mleka?


SHREDLAGE to technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę. Zastosowanie tej metody powoduje intensywną obróbkę materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki, która przycinana jest na wyjątkowo długie fragmenty w przedziale 26–30 mm. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy. Dzięki temu większe powierzchnie posiekanego materiału zapewniają bakteriom większą „powierzchnię aktywną” umożliwiającą naruszanie komórek roślinnych.

Decydującym punktem w tej technologii jest zgniatacz ziaren: Corncracker SHREDLAGE. To oryginalne rozwiązanie CLAAS, szczególnie przydatne dla firm usługowych, pozwalające im być jeszcze bardziej elastycznymi względem zwiększających się wymagań dotyczących kondycjonowania kiszonki z kukurydzy oraz wspomnianego zwiększania długości cięcia – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska.

Coraz więcej gospodarstw w Polsce zaczyna stosować tego typu kiszonkę. O zaletach tej technologii przekonała się firma Fortune z Cieszymowa w województwie pomorskim. Przeprowadziła ona doświadczenie dotyczące żywienia bydła kiszonką z kukurydzy zebraną za pomocą tego rozwiązania we wrześniu 2019 r. Kiszonkę skarmiano od początku lutego do końca maja 2020 r.

Aby jednak to doświadczenie mogło zostać zrealizowane, właściciele gospodarstwa musieli pozyskać zielonkę odpowiedniej długości. Dlatego konieczne okazało się wykorzystanie sieczkarni CLAAS JAGUAR wyposażonej właśnie w odpowiedni zgniatacz ziarna – SHREDLAGE. Przez optymalne przygotowanie skrobi można zredukować użycie koncentratów paszowych przy zwiększonej wydajności mlecznej. Możliwe jest również ograniczenie, a miejscami nawet wyeliminowanie dodawania komponentów o złożonej strukturze, takich jak słoma, co przekłada się na dalsze potencjalne oszczędności.

Średnio 2 litry więcej mleka od krowy

Próba początkowo miała być przeprowadzona na dwóch wybranych grupach, lecz rzeczywistość zweryfikowała plany i skarmiano łącznie cztery grupy. Po kilkunastu tygodniach okazało się, że zmiana kiszonki spowodowała osiągnięcie produkcji w grupie wieloródek wielkości 58 kg/szt./dzień. Wcześniej średnia oscylowała w okolicach 54 kg/szt./dzień. Na całej analizowanej grupie zwierząt od krowy uzyskiwano nawet 2 litry więcej mleka. Dzienne pobranie suchej masy wzrosło natomiast z 29,5 kg do 32 kg w najlepszej grupie.

Analizowanie TMR-u za pomocą sit

Podczas skarmiania analizowano również skład TMR-u (ang. total mixed ration – całkowicie wymieszana dawka) z kiszonki SHREDLAGE. – Sprawdzając skład na sitach pensylwańskich przy tradycyjnej technologii, na górnym sicie uzyskujemy 13–15 procent. Przy zastosowaniu SHREDLAGE jest tej frakcji zacznie więcej – waha się w okolicach 22–30 procent – mówi Renata Gurbowicz, główna hodowczyni gospodarstwa Fortune.


Wyeliminowanie dodatku słomy paszowej

Jednym z głównych celów wprowadzenia tej technologii żywienia w gospodarstwie była próba wyeliminowania z dawki pokarmowej słomy. – Słoma została wycofana z dawki i podczas czteromiesięcznego skarmiana nie była stosowana. Nie zauważyliśmy żadnych negatywnych zmian z tego powodu. Po zakończeniu próby poziom pozyskiwanego dziennie mleka się obniżył – mówi Renata Gurbowicz.

Wyniki zebrane w gospodarstwie Fortune Cieszymowo potwierdzają wpływ technologii SHREDLAGE na wzrost produkcji mleka oraz wiele dodatkowych korzyści i oszczędności na dodatkach paszowych, słomie. Obecnie specjalny zgniatacz ziarna Corncracker SHREDLAGE jest stosowany przez CLAAS w sieczkarniach JAGUAR, które można przetestować na swoich polach podczas nachodzącego sezonu zbioru kukurydzy na kiszonkę.

160 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentáře


bottom of page